معرفی

کد : 10036

مسئول دفتر و روابط عمومي

شرح وظایف:

 • انجام وظيفه تحت مديريت معاون دانشگاه و رييس مركز آموزشي و فرهنگي دانشگاه .
 •   تعيين و تنظيم وقت براي ارباب رجوع جهت ملاقات با معاون محترم دانشگاه .
 •   اقدام به برقراري ارتباط تلفني معاون محترم با معاونين ، مديران سازمان سما ، مديران مدارس و مسئولين آموزشو پرورش .
 •   پاسخگويي به مراجعان و هدايت آنان به واحدهاي مربوطه جهت دريافت اطلاعات بيشتر و احياناً حل مشكلات بوجود آمده .
 •   پاسخگويي و راهنمايي مخاطبان تلفني .
 •  تهيه و تمهيد مقدمات اجراي برنامه هاي آغاز سال تحصيلي .
 • تهيه پيش نويسهاي ارجاعي و ثبت و بايگاني كليه مكاتبات محرمانه معاونت
 • تهيه فهرست و كد بندي لوحهاي فشرده (CD )و نوارهاي ويدئويي تهيه شده از مراسم و كارگاههاي برگزار شده در حوزه ستادي معاونت و مدارس براي نگهداري و معرفي آنها به مخاطبان براي بهره برداري .
 • فراهم كردن وسايل سمعي و بصري موجود در معاونت از قبيل دوربين فيلمبرداري ، دوربين عكاسي ، دستگاه
 • ضبط صدا براي استفاده در مدارس و آموزشكده هاي فني و حرفه اي سما .
 • تنظيم برنامه براي حضور معاون دانشگاه در جلسات و گردهمايي ها .
 • اشتراك جرايد و نشريات (رشد معلم و مديريت مدرسه ، فصلنامه تعليم و تربيت ، فصلنامه نوآوريهاي آموزشي ، وتكنولوژي آموزشي ) براي حوزه معاونت با همكاري و هماهنگي واحدهاي ذيربط .
 • برقراري ارتباط با روابط عمومي ادارات و مؤسسات براي دريافت نشريات و مجلات .
 • تعامل و ارتباط مستمر با روابط عمومي واحد دانشگاهي مربوطه و روابط عمومي سازمان .
 • برگزاري مراسم عبادي و سياسي و ايام ا... در معاونت دانشگاه و مراكز آموزشي و فرهنگي سما با همكاري وهماهنگي ساير واحدها .
 • جمع آوري و تنظيم اطلاعات ، اخبار ، اقدامات و مطالب فرهنگي واحد براي انتشار و انعكاس از طريق وسايلارتباط جمعي و يا ماهنامه سما .
 • انعكاس اهم اخبار و فعاليتهاي مدارس تحت پوشش جهت درج در سايت معاونت و انعكاس آن به سازمان سما جهت درج در ماهنامه .
 • تهيه و نصب پلاكارد ، پارچه نويسي ، پوستر و ... درخصوص ايام و مناسبتهاي مذهبي و ملي در مكانهاي مناسب.
 • تنظيم گزارش هاي ماهانه و سالانه از عملكرد واحدها و ارائه به مسئولين ذيربط .
 • تهيه عكس ، اسلايد و فيلم از برنامه ها و رويدادهاي مختلف واحد از قبيل افتتاح مدارس و آموزشكده ها ،
 • دوره هاي آموزشي ، مراسم ، مسابقات و ... .
 • توزيع نشريات ، بولتن ها و بروشورهاي خبري و رسانه اي سازمان بين واحدهاي آموزشي و اداري حوزه معاونت.
 • انجام سايرامور ارجاعي متناسب با شرح وظايف .کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزشی وفرهنگی سما بندرعباس می باشد