معاونت دانشجویی و فرهنگی

معاونت دانشجویی و فرهنگی:

معاون فرهنگی دانشجویی : سرکار خانم سمیه حسنی صالح

سوابق اجرایی:

  • مدیر گروه معماری
  • معاون آموزشی و پژوهشی
  • رئیس دانشکده
  • معاون  فرهنگی و دانشجویی

 

فعالیتهای این معاونت به دو دسته دانشجویی و فرهنگی تقسیم می شوند که با هدف ارائه خدمات در راستای افزایش رضایتمندی هر چه بیشتر دانشجویان، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه انجام می شوند. کلیه امور این معاونت زیر‌مجموعه معاون فرهنگی دانشجویی می باشد و دانشجویان گرامی جهت طرح پیشنهادات یا انتقادات خود از فعالیتهای این معاونت می توانند از طرق زیر موضوعات خود را مطرح نمایند.

  • مراجعه حضوری به معاون فرهنگی دانشجویی: (طبقه 4 ساختمان آموزشی)

روزهای یکشنبه  و چهارشنبه ساعت 10-13

  • ایمیل معاونت فرهنگی دانشجویی: stu@gmail.com                         

تلفن مستقیم معاون فرهنگی دانشجویی : 33737095-076

از اینکه جهت همکاری در پیشبرد اهداف مجموعه «فرم نظرسنجی» مربوط به عملکرد این حوزه را تکمیل می نمایید؛ متشکریم.      

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm4SwZk7oHQe3zaEh184T58M7s9sxpw7cPzgKqg8Wdarpeqw/viewform?usp=sf_link