فرم ها و آئین نامه ها

عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به اسفند۹۶ - وزارت علومفهرست نشریات نامعتبر
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار -وزارت بهداشتفهرست نشریات نامعتبر
فرم اطلاعات پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم اطلاعیه برگزاری دفاعیهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)