ثبت نام ورودی نیمسال بهمن 99

  • مدارک لازم  ثبت نام در محل ( سایت مرکز آزمون):

مراجعه به دانشگاه – واحد ثبت نام

  • 1. کپی شناسنامه

  • 2. کپی کارت ملی

  • 3. کپی دیپلم

  • 4. عکس 3*4

 

  • مدارک لازم جهت تشکیل پرونده ( حضوری):
1- اصل دیپلم نظام جدید متوسطه یا گواهی موقت پایان تحصیلات دوره متوسطه به همراه 3 برگ کپی
2- اصل ریز نمرات دوره متوسطه به همراه 3برگ کپی
4- اصل شناسنامه و 3 سری کپی از تمام صفحات
5- 6 قطعه عکس 4×3 تمام رخ (برای مشمولین 12 قطعه)
6- مدارکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران پذیرفته شده را مشخص نماید .
(کارت پایان خدمت – کارت معافیت و …)  به همراه 3 سری کپی
7- اصل کارت ملی به همراه 3 برگ کپی
8- یک میلیون تومان چک یا سفته بابت تضمین اصل مدرک تحصیلی
 (دانشجویانیکه اصل دیپلم متوسطه را ارائه نمایند از این بند مستثنی می باشند)
9- فرمهای تکمیل شده ثبت نام ( پیوستهای 2 – 3 – 4 – 6 – 9 – 10 )
10- رسید پستی تائیدیه تحصیلی