ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان ورودی 99 دانشکده فنی و حرفه ای سما بندرعباس؛
احتراماً، به اطلاع می رساند به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ثبت نام اولیه منحصراً به صورت الکترونیکی (طبق جدول زمان بندی) و از سامانه آموزشیار به نشانی edu.iau.ac.ir خواهد بود.

برای دریافت فایل راهنمای ثبت نام اینجا کلیک نمایید.