ارتباط با ما

مرکز آموزشی و فرهنگی سما بندرعباس

آدرس: بندرعباس – بلوار امام حسین (ع)- شهرک نور -خیابان سما – دانشگده فنی و حرفه ای سما بندرعباس

کدپستی: 7919888344

تلفن: 8 – 33737080 – 076

فاکس : 33737090

لیست شماره داخلی حوزه های مرکز آموزشی و فرهنگی سما بندرعباس